Pomáháme firmám s komunikační strategií značka zaměstnavatele

Značka zaměstnavatele je pocit, který má zaměstnanec (minulý, současný i bývalý) z vaší společnosti. Jde o vaši pověst na trhu práce. Čím pozitivnější je zkušenost pracovníků, tím atraktivnější jste zaměstnavatel. Právě atraktivita vám pomáhá si udržet stávající zaměstnance a přilákat nové.

Pověst firmy je rozhodující faktor

Firmy nabízejí téměř stejné pracovní podmínky. Proto si lidé vybírají zaměstnání podle pověsti společnosti, tedy značky zaměstnavatele.

ZNAČKA ZAMĚSTNAVATELECO SI O VÁS MYSLÍCO SI O VÁS ŘÍKAJÍCO OD VÁS OČEKÁVÁJÍCO K VÁM CÍTÍ

Značku stavíme na komunikační strategii

Značku zaměstnavatele vytváříme pomocí komunikační strategie. Ta začíná uvnitř firmy a vašich zaměstnanců. Analýzou společně zjistíme jejich potřeby, získáme zpětnou vazbu a pravidelně na ni zareagujeme komunikačním sdělením.

ZPĚTNÁ VAZBAZAMĚSTNANECVÝZKUMPOTŘEBYKOMUNIKAČNÍ STRATEGIE

Témata komunikace tvoříme pro zaměstnance

Nabídka zaměstnaneckých hodnot (Employee value proposition, EVP) je sada výhod, které firma nabízí svým zaměstnancům výměnou za jejich loajalitu, dovednosti a schopnosti. Na těchto výhodách stavíme komunikační témata pro vaše současné i budoucí pracovníky.

PRÁCESPOLEČNOSTZAMĚSTNANECODMĚNALIDÉPŘÍLEŽITOST

Sdělení zastřešíme kreativním konceptem

Kreativní koncept je tvůrčí nápad, který vyjadřuje, jak má sdělení vypadat a co má konkrétně říkat. Je základem dobré komunikace a obsahuje textové i vizuální zpracování vašeho sdělení. Dodáme vám tedy nápaditý příběh, který bude odpovídat vašim firemním hodnotám a strategii.

POSITIONINGZNAČKYKOMUNIKAČNÍCÍLEKOMUNIKAČNÍSTRATEGIESILNÝINSIGHT

Strukturu komunikace tvoří 4 linky

Pověst zaměstnavatele odpovídá způsobu, jak o vás mluví vaši zaměstnanci. Proto začínáme nejdříve uvnitř firmy a odvíjíme externí komunikaci od té interní. Jednotlivé komunikační linky se tak vzájemně ovlivňují a fungují dohromady jako jeden celek.

1234INTERNÍ komunikaceEVP / IMAGEStávajícíPotenciálníStudentiVeřejnostEVP / IMAGEPERFORMANCEkomunikacezaměstnancizaměstnanci (noví, bývalí)komunikacekampaněEXTERNÍkomunikaceVzájemné ovlivnění

Otevřít detail

Vybereme vhodné komunikační kanály

Komunikační kanály jsou cesty, kterými přenášíme sdělení vašim stávajícím i potencionálním pracovníkům. Po analýze potřeb zaměstnanců a tvorbě komunikační strategie zvolíme nejrelevantnější komunikační online i offline kanály.

SOCIÁLNÍ SÍTĚE–MAILINGČASOPISTISKOVINYWEBBLOG

Snažíme se o maximální užitečnost řešení

Cílem komunikační strategie je zvýšení loajality zaměstnanců, šíření dobrého jména vaší firmy, budování známosti značky zaměstnavatele a nábor nových lidí. Pro nejefektivnější naplnění těchto cílů přicházíme vždy s maximálně užitečnými řešeními.

ZVÝŠENÍ POVĚDOMÍNÁBOR ZAMĚSTNANCŮPOSÍLENÍ LOAJALITY

Naše zkušenost vychází z dlouholeté praxe

Interní komunikace

Tvoříme kampaně, které posilující loajalitu i hrdost zaměstnanců. Nastavujeme celkovou HR strategii a hledáme nejlepší komunikační kanály.

Firma Greiner Assistec

Zpracování mise, vize, hodnot, firemní časopis, brožury, wall-marketing, Facebookovou interní skupinu pro zaměstnance.

260 členů

z 320 zaměstnanců

96 % členů

skupiny přečte výsledek

do 3 hodin

od zveřejnění

Více

Zlepšení reputace

Aktualizujeme dlouhodobou komunikační strategie pro zlepšení obrazu a pověsti firmy, ze které se stává elitní zaměstnavatel.

Společnost AISIN

Náborová a brandová kampaň s komunikační strategií.

288 ODESLANÝCH FORMULÁŘŮ

od potenciálních zaměstnanců

Více

NÁBOR ZAMĚSTNANCŮ

Obsadíme volné pozice. Dokážeme najít zájemce o pracovní místa a aktivně reagovat na změny pracovního trhu.

Firma O-I

Kreativní koncept a náborová kampaň

ZA 1,5

měsíce

8 z 11

zaplněných pozic

Více